Changzhou Liangmao Plastics&Rubber Industry Co., Ltd.

Dongqiao Villige Benniu Town Wujin, District, 213134 Changzhou, Jiangsu Province
China, People’s Republic
Telephone +86 138 12158288
Fax +86 519 83120136
zhouyun918@sina.cn
http://www.liangmaorubber.com

Product Categories

10 Equipment and technologies for laboratories and manufacturing
10.01 Laboratory equipment
10.01.26 Ultrasonic cleaning equipment
COMPAMED 2017
Ultrasonic cleaning equipment

ad: contact information