Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co., Ltd.

Jinfeng Jinnan Road No. 1, 216525 Zhangjiagang, Jiangsu
China, People’s Republic
Telephone +86 512 58956901
Fax +86 512 58100126
export03@jinlumedical.com
http://www.jinluyx.com.cn

Product Categories

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.03 Therapie and physical medicine
01.03.01 Dialysis equipment
MEDICA 2017
Dialysis equipment

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.03 Therapie and physical medicine
01.03.01 Dialysis equipment
01.03.01.01 Dialysis testing and monitoring equipment
MEDICA 2017
Dialysis testing and monitoring equipment

ad: contact information