Jiangxi Yikang Medical Instrument Group Co., Ltd.

188 # Aihua Ave., Lidu Town, Jinxian County, 231725 Nanchang, Jiangxi
China, People’s Republic
Telephone +86 791 85638788
Fax +86 791 85638788
jxyikang@vip.163.com
http://www.jxyikang.com

Product Categories

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.01 Diagnostics
01.01.01 General Diagnostics
MEDICA 2017
General Diagnostics

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.01 Diagnostics
01.01.01 General Diagnostics
01.01.01.01 Equipment for audiological diagnostics (audiometer)
MEDICA 2017
Equipment for audiological diagnostics (audiometer)

ad: contact information