Klimaoprema d.d.

Gradna 78 A, 10430 Samobor Croatia Telephone +385 1 3362513 Fax +385 1 3362905 info@klimaoprema.hr  http://www.klimaoprema.hr

BioGnost Ltd.

Medjugorska 59, 10040 Zagreb Croatia Telephone +385 1 2409997 Fax +385 1 2404039 biognost@biognost.hr  http://www.biognost.com