Tianjin Hanaco Xingda Medical Co., Ltd.

No. 4, Qijing Road, Dongli Economic, 300300 Tianjin
China, People’s Republic
Telephone +86 22 24995878
Fax +86 22 24996355
tjhanaco@126.com
http://www.xingdamedical.com

Product Categories

03 Tubings and tubing equipment
03.04 Blood transfusion tubings
COMPAMED 2017
Blood transfusion tubings

ad: contact information