Zhongguancun Medical Instrument Internationalization Union

Room 368, C. Area, 3 Floor, Xin Ya, Building,No.63 Xisihuan North Rd. Haidan, 100195 Beijing
China, People’s Republic
Telephone +86 10 6894-4632
Fax +86 10 8849-9710
hancl430@sina.com
http://www.hnet.net.cn