Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Zone, 215622 Zhangjiagang, Jiangsu
China, People’s Republic
Telephone +86 512 56385682
Fax +86 512 56385681
inquiry@jssaikang.com
http://www.chinasaikang.com

Product Categories

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.05 Operating technology and equipment
01.05.03 Operating tables and surgery tables
MEDICA 2017
Operating tables and surgery tables

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.05 Operating technology and equipment
01.05.03 Operating tables and surgery tables
01.05.03.01 Mobile operating tables (Operating tables and surgery tables)
MEDICA 2017
Mobile operating tables (Operating tables and surgery tables)

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.09 Hospital and Care equipment
01.09.02 Ward equipment and apparatus
MEDICA 2017
Ward equipment and apparatus

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.09 Hospital and Care equipment
01.09.02 Ward equipment and apparatus
01.09.02.07 Children's cots
MEDICA 2017
Children's cots

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.09 Hospital and Care equipment
01.09.02 Ward equipment and apparatus
01.09.02.08 Patient beds and nursing beds
MEDICA 2017
Patient beds and nursing beds

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.09 Hospital and Care equipment
01.09.02 Ward equipment and apparatus
01.09.02.09 Patient reclining chairs
MEDICA 2017
Patient reclining chairs

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.09 Hospital and Care equipment
01.09.02 Ward equipment and apparatus
01.09.02.10 Bedside tables and cupboards
MEDICA 2017
Bedside tables and cupboards

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.09 Hospital and Care equipment
01.09.02 Ward equipment and apparatus
01.09.02.12 Patient beds and accessories
MEDICA 2017
Patient beds and accessories

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.09 Hospital and Care equipment
01.09.02 Ward equipment and apparatus
01.09.02.14 Other patient chairs
MEDICA 2017
Other patient chairs

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.09 Hospital and Care equipment
01.09.02 Ward equipment and apparatus
01.09.02.22 Patient care trolleys
MEDICA 2017
Patient care trolleys

ad: contact information